Metafizik

Metafizik Medyumluk
Metafizik Uzmanı.Metafizik Cinci Hocalar İlişki

Metafizik

Fizik Ötesi olarak adlandırılan Metafizik Spiritüalizm alt dalı olan bir alandır.Günümüzde halk dilinde Metafizik konular Doğaüstü olaylar açıklanması sağlamaya çalışan bu konuları araştırılması sağlayan bir alandır.
Metafizik dalı eğitimi Türkiye’de Üniversitelerimizde halen ders olarak okutulmamaktır.
Metafizik Günümüzde bir bilimse olarak statü kazanamıştır.Bir alanın bilimsel olabilmesi için tekrar tekrar tekerrür edip aynı sonuçları vermesi gerekmektir.

Metafizikçi genelikle Amerika ve Rusyada Parapsikoloji uzmanlık Eğitimi almak içi Yüksek lisans Yapmaktadır.
Türkiye’de Parapsikoloji Uzmanları eğitimler yurt dışında yüksek lisans yaparak Makale hazırlıyarak tez çalışmalarından sonra bu unvanı almaları mümkündür.

Türkiye’de Metafizik çalışmaları psişik özelikleri geliştirmiş Cinci Hoca ve Falcılar Yapmaktadır. Metafizik uzmanı olarak görülen Cinci Hocalar genelikle Bu ilmi Telepati ve Duru görüleriyle Bir Takım Cinler Yada Ruhani enerjilerle Tedaviler yapmaya çalışmaktadır.
Cinci Hoca Yada Üfürükçü Geçinen insanlar Genelikle maddi kazanç kapısı olarak görmektedir.Metafizikçiler bu enerjiler kaynağını araştıran gerçek sonuçları ortaya çıkaran ilim ve irfan sahibi kişilerdir.